แผ่นน้ำหอม Midori Air Freshener Onsen

 

แผ่นน้ำหอม,แผ่นน้ำหอมติดรถยนต์,แผ่นน้ำหอมกลิ่นมะลิ,Midori Air Freshener,ออนเซ็น
แผ่นน้ำหอม,แผ่นน้ำหอมติดรถยนต์,แผ่นน้ำหอมกลิ่นมะลิ,Midori Air Freshener,ออนเซ็น

กลิ่นนี้เมื่อได้ยินชื่อกลิ่นนี้ก็รู้สึกการผ่อนคลาย Relax  กลิ่น onsen จึงเป็นกลิ่น Aroma ผ่อนคลายเหมือนได้แช่ออนเซ็น เป็นกลิ่นของดอกไม้หอมต่างๆ

Midori ชอบออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติ

จะได้กลิ่นดอกไม้หอม  กลิ่นนี้จึงเป็นตัวแทน

แห่งความหอมของดอกไม้นานาพรรณท่ามกลางขุนเขา เวลาแช่ออนเซ็น จะรู้สึกเบาสบาย

 

Lifestyle Midori

จ-ศ Midori ทำงานตลอดทั้งวัน รู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงาน หลังเลิกงาน Midori ชอบ onsen และรูสึกเบา สบาย เป็นการผ่อนคลายและเมื่อยล้า เมื่อสาวๆได้ลองกลิ่นนี้…Midori เชื่อว่า เหมือนอยู่ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้ เหมือนได้แช่ออนเซ็นค่ะ